Výstavy

Připravujeme

There are no translations available.

POŠLI POZDRAVY Z OPAVY aneb jak si vyrobit vlastní vánoční pohlednici.

výtvarná dílna pro všechny tvořivé....

14. 12. 2016, Dům umění 16:00 - 17:30

vstupné 40,-/20,-

materiál na výrobu v ceně vstupného

 

Aktuální výstavy v Domě umění

There are no translations available.

- SVĚT VČEREJŠKA NA OPAVSKÝCH POHLEDNICÍCH 1893-1918 ze sbírky Rudolfa Dybowicze

Autoři vycházeli z rozsáhlé sbírky Rudolfa Dybowicze a svůj výběr z let 1893 - 1918 rozčlenili do několika skupin obsahující pohlednice reklamní, vojenské, místopisné, pohlednice zachycující budoucnost a pohlednice tištěné k různým příležitostem. 
alt   

  - HANA MIKULENKOVÁ / Možná jsem moc, ale Ty jsi nejvíc

 Hana Mikulenková v Domě umění prezentuje svoji nejnovější tvorbu – energií nabité malby a černobílé jemné kresby. Pokračuje tak ve svém kontinuálním tématu, kterému se dlouhodobě věnuje a to je moře jako metafora života.

alt   

 - SOUČASNÁ TVORBA UMĚLCŮ NAŠEHO REGIONU ze sbírky galerie výtvarného umění v Ostravě

Galerie výtvarného umění v Ostravě vybrala ze svých fondů to nejlepší, co může současná výtvarnáscéna nabídnout. Nepředstavuje pouze autory trvale žijící v tomto regionu, ale i ty, kteří  zde studovali, nebo delší dobu pobývali.
alt 

  - ZDENĚK STUCHLÍK / Mezi řádem a chaosem

Výstava Mezi řádem a chaosem prezentuje autorovu poměrně novou, aktuální tvorbu. Autor se ve svých fotografiích snaží reflektovat souboj mezi řádem a chaosem, který pozorujeme se stále vzrůstající převahou chaosu v současném světě. 
alt 

 - ZUZANA SAMARA / Bez domova

 kostel sv. Václava 24. 11 . - 11. 12. 2016

Kde je hranice, za kterou když se ocitneme, ztratí život smysl? Každý ji máme jinde, vydržíme mnoho, než nás něco skutečně zlomí. Ale když ztratíme domov, je to ztráta, ze které se zvedne málokdo. Domov je tak velká část našeho srdce, že ji nedokážeme ničím jiným nahradit. Ať už domov máme, nebo ne, koukejte se srdcem.       
alt 

 - OSLAVENÍ SV. VÁCLAVA

přístupný celoročně v kostele sv. Václava

případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen.

Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut a postupně se na něj zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl vystaven v multifunkční hale Gong v Ostravě a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen. 

 
alt   
   
   

Každou 1. neděli v měsíci vstup do Domu umění zdarma

There are no translations available.

I v roce 2016 je vstup do Domu umění a Expozice v Obecním domě každou první neděli v měsíci ZDARMA! 

Jste srdečně zváni...

1