Výstavy

Připravujeme

There are no translations available.

Vážení návštěvníci,

Dům umění je v termínu od 20. 6. do 28. 6. uzavřen z důvodu 

příprav nových výstav. Srdečně vás zveme na vernisáž, která

se uskuteční ve středu 29. 6. 2016 od 17 hodin. 

---------------------------------------------------------------

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA SV. VÁCLAVA

A DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V OPAVĚ

úterý 12. 7. a 2. 8. 2016, Dům umění

nutná předchozí rezervace ne tel.: +420 553 668 734, +420 734 862 481

provází Mgr. Petra Kaniová

---------------------------------------------------------------

 

Aktuální výstavy v Domě umění

There are no translations available.

 4. výstavní blok v Domě umění bude zahájen vernisáží ve středu 29. 6. 2016 od 17 hodin

výstavy potrvají do neděle 21. 8. 2016

- ARCHITEKTURA ZMOCŇUJÍCÍ SE PROSTORU: ALFRED NEUMANN - ŽIVOT A DÍLO

- ALFRED ŠUPÍK / MÁ IMAGINÁRNÍ DOMOVINA / Fotografie 1975 – 2010

- JITKA ŠTENCLOVÁ / DUALITA

- NOVÁ FIGURACE ZE SBÍREK GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ 

-------------------------------------------------------------------------
Obraz Oslavení sv. Václava

přístupný celoročně v kostele sv. Václava

 případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen.

Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut a postupně se na něj zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl vystaven v multifunkční hale Gong v Ostravě a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen. 

 
alt   
   
   

Každou 1. neděli v měsíci vstup do Domu umění zdarma

There are no translations available.

I v roce 2016 je vstup do Domu umění a Expozice v Obecním domě každou první neděli v měsíci ZDARMA! 

Jste srdečně zváni...

1