Výstavy

 

Aktuální výstavy v Domě umění

Vladimír Birgus: Fotografie 1972 - 2014

Sloupová síň 1. a 2. patro

14. 3. - 20. 4. 2014

alt  

....tvorba Vladimíra Birguse, fotografa, kurátora, historika, kritika, pedagoga a propagátora naší fotografické

tvorby na mezinárodní scéně, z období více než čtyřiceti let. Výstava zobrazuje postupný posun od sociálně

orientovaných snímků k výrazně subjektivnímu pojetí dokumentu.      

 

Houpačka

atrium a ambit

14. 3. - 20. 4. 2014

alt  

 

Houpačka je výstavní projekt, který vznikal v průběhu jednoho roku. Je spojen se třemi místy setkání, třemi sympozii

a současně se třemi tématy. Právě počitky z těchto setkání, míst, témat a diskuzí se staly východiskem a inspirací pro

vznik jednotlivých děl. Obrovská různorodost jak v inspiračních zdrojích, tak v uměleckých disciplínách jednotlivých autorů

se odráží i ve výsledné podobě výstavy.  

Tisková zpráva k výstavě Houpačka zde

 

Umění osmy

- umění nového počátku

oratoř

10. 1. - 20. 4. 2014

alt  

...autoři, kteří postupem let podstatnou měrou zasáhli do vývoje české výtvarné moderny 1. poloviny 20. století 

zapůjčeni z Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Zde obraz B. Kubišta / Podobizna prof. Posejpala / 1909 / olej na plátně. 

   

Každou 1. neděli v měsíci vstup do Domu umění zdarma

Od ledna 2014 je vstup do Domu umění a Expozice v Obecním domě každou první neděli v měsíci ZDARMA! 

Jste srdečně zváni...

1