Výstavy

Připravujeme

úterý 8. 12. v 17 hodin, vstup volný 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY UMĚLCI ČISTÉHO SRDCE

 A KŘEST MONOGRAFIE JAROSLAV DIVIŠ

Výstavou Vás provede olomoucký sběratel a autor výstavy Pavel Konečný. Současně bude pokřtěna publikace o vsetínském autorovi Jaroslavu Divišovi.

 

čtvrtek 10. 12. 16:00 - 18:00, vstup volný

JAPONSKÉ ODPOLEDNE SE SHOGI

Přijďte si vyzkoušet starodávnou strategickou hru japonských generálů. Tato hra má v Japonsku dlouhodobou tradici a je mnohem zábavnější než klasické šachy. Zváni jsou otrlí šachisté, začátečníci i rodiče s dětmi, které si mohou vyrobit vlastní figurky. Správnou atmosféru Japonska podpoří také výstava fotografií Daniela Šperla. Více na www.shogi.cz

 

Aktuální výstavy v Domě umění

 Umělci čistého srdce / naivní, lidové umění a art brut ze sbírky Pavla Konečného

Výběr děl čtyřiceti tvůrců ze sbírky Pavla Konečného, která vzniká od roku 1971 a tvoří ji více než 600 děl převážně od autorů z Moravy, Čech a Slovenska, k nimž se v posledních letech přiřadilo několik umělců z Polska a zejména z Itálie. Obrazy, kresby, sochy ze dřeva či z kamene dokumentují spontánní a autentickou tvořivost lidí v oblasti výtvarného umění.

 Emma Srncová a Jan Skorka Lauko / malba a litografie

Obrazy Emmy Srncové a Jana Skorky vypráví příběhy poetické i dynamické, jsou zajímavé výrazným koloritem a hlavně bohatou fantazií. Vyjadřují radostnou atmosféru a dokáží potěšit oko i duši diváka.

 Daniel Šperl / Japonsko

Autor zachytil osobitým pohledem svých černobílých fotografií dynamický život obyvatel, ale také jejich tradice, historii, kulturu a zvyky. Výstavní soubor sestavil ze snímků, které pořídil během svých pěti cest do Japonska v letech 1997 – 2015.

 Válečný mrak

Výstava je koncipována jako odraz válečného dění v umění. Název vychází z díla Josefa Čapka „Mrak“, který již v roce 1933 intuitivně reagoval na blížící se válečné nebezpečí. Jsou zde zastoupena díla reflektující atmosféru před vypuknutím konfliktu, období protektorátu a válečných útrap. Výstava je zapůjčena z Galerie výtvarného umění v Ostravě.

 Nejeden život žijeme mezi vámi

Výstava fotografií v kostele sv. Václava zobrazující život handicapovaných klientů příspěvkové organizace Marianum. Autorem fotografií je fotograf a dokumentarista Imrich Veber.    

 

obraz Oslavení sv. Václava

prřístupný celoročně

v případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen

Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut a postupně se na něj zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl vystaven v multifunkční hale Gong v Ostravě a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen. 

 

alt   
   

Každou 1. neděli v měsíci vstup do Domu umění zdarma

Od ledna 2014 je vstup do Domu umění a Expozice v Obecním domě každou první neděli v měsíci ZDARMA! 

Jste srdečně zváni...

1