Výstavy

Připravujeme

pro velký zájem přidán nový termín doprovodného programu k výstavě Magičtí Lucemburkové

HISTORICKÁ HOSTINA 

ANEB ZE ŽIVOTA OTCE VLASTI

27. 2. 2016 Dům umění v Opavě

13:00, 15:00, 17:00, 19:00

cena 300,- Kč / osoba / max 1 dítě do 6 let zdarma

viz. doprovodný program

 

Aktuální výstavy v Domě umění

Magičtí Lucemburkové

Čeští králové a panovníci Svaté říše římské

13. 1. - 28. 2. 2016 

doprovodný program k výstavě Magičtí Lucemburkové zde

Co všechno přinesla vláda Lucemburků v českých zemích? Jak významný byl tento panovnický rod a kteří z jeho členů dosáhli největších úspěchů? Nejen na tyto otázky přinese odpovědi výstava věnovaná jedné z nejvlivnějších královských dynastií naší historie. návštěvníci uvidí sochy známého sochaře Igora Kitzbergera, dřevěné modely impozantních českých středověkých staveb nebo vzácné repliky svatováclavské koruny a koruny Svaté říše římské, tzv. císařské koruny, zpracované mistrem šperkařem Jiřím Urbanem.

 
 alt  

 

Diplomové, bakalářské a klauzurní práce

Institut tvůrčí fotografie FPF SU

13. 1. - 28. 2. 2016

Kabinet fotografie Domu umění v Opavě se k výstavám nových prací studentů i absolventů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity pravidelně vrací. Tentokrát se jedná o ukázky toho nejlepšího, co přinesly loňské klauzurní, bakalářské a diplomové práce. Průřez představuje aktuální tendence mezinárodní fotografické scény. K výstavě vychází šestnáctistránkový katalog.   
 alt  

 

Válečný mrak

12. 11. 2015 - 28. 2. 2016

Výstava je koncipována jako odraz válečného dění v umění. Název vychází z díla Josefa Čapka „Mrak“, který již v roce 1933 intuitivně reagoval na blížící se válečné nebezpečí. Jsou zde zastoupena díla reflektující atmosféru před vypuknutím konfliktu, období protektorátu a válečných útrap. Výstava je zapůjčena z Galerie výtvarného umění v Ostravě.

 
alt   

 Josef Čapek, Mrak, olej na plátně, Galerie výtvarného umění v Ostravě 

 

obraz Oslavení sv. Václava

přístupný celoročně v kostele sv. Václava

V případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen.

Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut a postupně se na něj zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl vystaven v multifunkční hale Gong v Ostravě a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen. 

 
alt   
   
   

Každou 1. neděli v měsíci vstup do Domu umění zdarma

I v roce 2016 je vstup do Domu umění a Expozice v Obecním domě každou první neděli v měsíci ZDARMA! 

Jste srdečně zváni...

1