Výstavy

Připravujeme

ve dnech 7. a 8. 10. 2016 bude v kostele sv. Václava probíhat

TATTOO SESSION SILESIA

dvoudenní vstupné:  180,- Kč

jednodenní vstupné: 120,- Kč

program festivalu zde

 

Aktuální výstavy v Domě umění

2. 9. - 30. 10. 2016

- Teodor Rotrekl / Malíř budoucnosti

 V Domě umění se představí především dílo vynikajícího českého malíře, grafika a ilustrátora, které se vztahuje svým tématem a charakterem k podtitulu festivalu, tedy Člověk mezi uměním a vědou. 

 - Klub konkretistů ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě

Umělci Klubu konkretistů byli okouzleni geometrií a industriální technikou. Svá díla koncipovali v duchu pozitivismu, v protikladu k poněkud depresivní strukturální abstrakci předchozích let. 

- Holotropní umění

Zachycení pocitů, které prožívali jednotliví autoři v holotropních stavech ve formě kreseb, plastik, poezie i prózy. 

 

 - Oslavení sv. Václava

přístupný celoročně v kostele sv. Václava

případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen.

Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut a postupně se na něj zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl vystaven v multifunkční hale Gong v Ostravě a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen. 

 
alt   
   
   

Každou 1. neděli v měsíci vstup do Domu umění zdarma

I v roce 2016 je vstup do Domu umění a Expozice v Obecním domě každou první neděli v měsíci ZDARMA! 

Jste srdečně zváni...

1