Výstavy

Připravujeme

středa 18. května 2016 od 16:30 

komentovaná prohlídka s přednáškou DALÍ A ANTIKA

provádí PhDr. Pavel Titz, Ph.D.

vhodná předchozí rezervace na tel.: +420 734 862 481

alt

 

 

Aktuální výstavy v Domě umění

DALÍ

22. 4. - 19. 6. 2016 

Dům umění i v roce 2016 navazuje na velké a úspěšné projekty z minulých let (Zdeněk Burian, Psychedelia, Andy Warhol) a připravil si pro návštěvníky výstavu španělského malíře, filmového
a literárního experimentátora Salvadora Dalího. Prakticky ve všech prostorách Domu umění se představí více než dvě stovky exponátů prezentující Dalího svět fantazie, symbolů a metafor. Nosnou část výstavy tvoří rozsáhlý cyklus litografických listů, vytvořených pro Božskou komedii italského básníka Dante Alighieriho. Grafiky doplňují snímky českého fotografa Václava Chocholy, který měl v roce 1969 jedinečnou možnost fotografovat Salvadora Dalího při jeho pobytu v Paříži. Zde tak vznikly jedny z nejzdařilejších portrétů tohoto světového umělce. Součástí prezentované kolekce jsou také malované talíře a keramické desky, hedvábné šátky potištěné sítotiskem, soubor bronzových plastik a užitého umění. Opomenuta není ani autorova audiovizuální tvorba, ať už jde o film Andaluský pes, klíčové dílo světové kinematografie vytvořené s přítelem a režisérem Luisem Buñuelem, nebo animovaný příběh Destino z dílny Walta Disneyeho. Pro školy a rodiče s dětmi budou k výstavě připraveny animační programy, které hravou formou přiblíží osobu a tvorbu autora
dětem a studentům.         

 INFORMEL / 60. léta ze sbírek GVUO

 24. 3. – 19. 6. 2016

Informelní umění, nazývané též strukturální abstrakcí, se nesmazatelně zapsalo do dějin českého výtvarného umění. Základem informálních děl je totální absence estetična, celkové vyznění obrazů se projevuje destruktivně a nihilisticky, tak jak si to žádala specifická politická situace v Československu na konci 50. let a v průběhu desetiletí následujícího. Umělci nejsou svazováni žádnými pravidly, základem jejich tvorby je výtvarný experiment, který se projevuje v technickém zpracování, použitém materiálu a v koloritu díla. Dokladem toho jsou např. práce Vladimíra Boudníka, Josefa Istlera, Roberta Piesena, Zbyška Siona, Mikuláše Medka a dalších. Do jejich abstraktně pojaté tvorby se značnou měrou zapojují atypické materiály, jako je pryskyřice, písek a štěrk, které vědomě narušují povrch plochy malby a v divákovi tak vyvolávají větší koncentraci a fantazii, nutnou pro percepci jejich děl. / Gabriela Pelikánová

Obraz Oslavení sv. Václava

přístupný celoročně v kostele sv. Václava

 případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen.

Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut a postupně se na něj zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl vystaven v multifunkční hale Gong v Ostravě a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen. 

 
alt   
   
   

Každou 1. neděli v měsíci vstup do Domu umění zdarma

I v roce 2016 je vstup do Domu umění a Expozice v Obecním domě každou první neděli v měsíci ZDARMA! 

Jste srdečně zváni...

1