Výstavy

Připravujeme

UZAVŘENÍ DOMU UMĚNÍ

v úterý 26. 5.  budou výstavní prostory Domu umění uzavřeny.

kostel sv. václava bude přístupný až od 19:00 pro návštěvníky koncertu Slezská barokní liturgie.

 

 

Aktuální výstavy v Domě umění

25 let Institutu tvůrčí fotografie

FPF Slezské univerzity v Opavě

vernisáž 14. 5. v 18 hodin

 výstava otevřena do 28. 6. 2015

atrium, ambit, Sloupová síň 1. a 2. patro

Když v roce 1990 vznikl Institut tvůrčí fotografie, ve všech postkomunistických zemích střední a východní Evropy existovaly jenom dvě vysoké školy se samostatnými katedrami fotografie – pražská FAMU a Vysoká škola pro grafiku  a knižní umění v Lipsku. Dnes je ITF počtem 222 studentů, 9 kmenových a 8 externích pedagogů zdaleka největší ze sedmi  českých vysokých škol, kde se dnes fotografie vyučuje. Čtvrt století své existence si připomíná rozsáhlou výstavou ve všech prostorách Domu umění, která představuje výběr prací z posledních pěti let. Zahrnuje širokou škálu témat a stylů, jaké se objevují ve volné tvorbě současných studentů a nedávných absolventů nejenom z České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Itálie a dalších zemí. Expozice zahrnuje jak samotné fotografie, tak ukázky fotografických publikací a řady projekcí. Jsou v ní zastoupeni autoři, kteří si už získali mezinárodní respekt jako Bára Prášilová, Tereza Vlčková, Roman Vondrouš, Rafał MIlach, Jan Brykczyński a další, tak čerství studenti 1. ročníku. K výstavě vychází obsáhlý česko-anglický katalog. V rámci doprovodných akcí proběhne 15. 5. 2015 od 10 hodin v aule rektorátu Slezské univerzity veřejnosti přístupné sympozium třinácti českých, slovenských a polských vysokých škol s fotografickým studijním oborem.

alt  

 

Maturity uměleckých oborů

výstava otevřena od 19. 5. do 18. 6. 2015

refektář

Každoroční výstava maturitních prací studentů Střední školy průmyslové a umělecké v Opvavě. Obory: Grafický design, Průmyslový design, Tvorba hraček a herních předmětů. 
   

Každou 1. neděli v měsíci vstup do Domu umění zdarma

Od ledna 2014 je vstup do Domu umění a Expozice v Obecním domě každou první neděli v měsíci ZDARMA! 

Jste srdečně zváni...

1