Schösslerův salonek s terasou

     Původní prostory, sloužící jako kanceláře bankovních úředníků, byly přebudovány na společenské místnosti s vlastním sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou. Salonek byl pojmenován po jednom významném opavském purkmistrovi, jenž se významně zasloužil o modernizaci Opavy, zejména pak o výstavbu podílející se na současném vzhledu města.

     Johann Josef Schössler (* 1761 - † 1834), druhý doživotní purkmistr, prosadil stavbu divadla, přičinil se o vytvoření našeho nejstaršího muzea. Díky Johannu Josefu Schösslerovi se Opava honosí prstencem parků okolo centra města na místě původních středověkých hradeb.

     V současné době je místnost vyzdobena replikami pohlednic dokumentující proměny našeho města v době Schösslerova působení – (1796) 1797 – 1834.

Více informací o pronájmu prostoru.